W ostatnich latach zrealizowaliśmy

 • Budowa szkoły w Leśniewie, Inwestor: Gmina Puck, powierzchnia zabudowy – 3455,30 m2, powierzchnia użytkowa 6 239,76 m2, kubatura budynku 35 528,50 m3. Termin realizacji zadania: od 13.12.2011 r. do 13.06.2013 r.
 • Budowa budynku handlowo – usługowego w Gdyni, Inwestor: Wittman sp. z o.o., termin realizacji zadania: 12.2012 r. do 06.2013r.
 • Budowa hali handlowej oraz budynku handlowo- usługowego w Braniewie, Inwestor: SPV 3, termin realizacji zadania: od 03.2013 r. do 09.2013 r.
 • Budowa budynku handlowo – usługowego w Strzebielinie, Inwestor: MeyBa sp. z o. o., termin realizacji zadania: 06.2013 r. do 27.10.2013 r.
 • Budowa przedszkola modułowego przy ulicy Człuchowskiej w Gdańsku, Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, powierzchnia zabudowy – 937,04 m2, powierzchnia użytkowa- 849,52 m2, kubatura budynku – 4 557,04 m3. Termin realizacji zadania: od II 2012 r. do VIII. 2012 r.
 • Budowa budynku biurowca, hali handlowej oraz budynku handlowo – usługowego w Bolszewie, Inwestor: COMES s.c., powierzchnia użytkowa – 3 560,73 m2, kubatura budynków – 25 652,68 m3. Termin realizacji zadania: od 02.03.2011 r. do 30.09.2011 r.
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tczewie, Inwestor: Gmina Miejska Tczew, powierzchnia użytkowa: 2056,19 m2, kubatura budynku: 6991,04 m3. Termin realizacji zadania: od 10.2010 r. do 03.04.2011 r.
 • Prace budowlane polegające na uzbrojeniu terenu pod inwestycje gospodarcze w miejscowości Czymanowo, Inwestor: Urząd Gminy Gniewino, termin realizacji zadania: od 23.07.2010 r. do 30.07.2011 r.
 • Budowa ulicy Targowej w Rumi, Inwestor: Gmina Miejska Rumia, termin realizacji zadania: od 08.2009 r. do 06.2010 r.
 • Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty etap II, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym w miejscowości Hel, Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, termin realizacji zamówienia: od 18.08.2010 r. do 15.11.2010 r.